Close
הרשמה לחדשות ועידכונים
אימייל:

5 שעות ניקיון ותחזוקת הבית, ברמה מקצועית

5 שעות ניקיון ותחזוקת הבית, ברמה מקצועית בהנחה של 10%
מפרסם: 100 חברים
מחיר ישן: 275.00 ₪
מחיר: 250.00 ₪
:
ספר לחבריך ברשתות החברתיות וקבל בונוס מכל עסקה שלהם : 50.00

 5 שעות ניקיון ותחזוקת הבית, ברמה מקצועית בהנחה של 10%

  ניקיון ותחזוקת הבית, ברמה מקצועית ולפי סטנדרטים מאוד גבוהים!!
אנרגטית, מקצועית, ישרה, נאמנה ומוכוונת מטרה.

מחיר כל שעה נוספת 45 ש"ח לשעה