Close

תנאי שימוש

1. אתר www.100friends.co.il (להלן: "האתר") משמש  כאתר מכירה חברתית בו ניתן לרכוש שוברי מבצע למוצרים ו/או שירותים מעסקים שונים הפועלים בתחומי התרבות, הפנאי,מסעדנות,מוצרי צריכה ותחומים נוספים. הפעילות הינה על בסיס מסחר אלקטרוני, ז"א, הרכישה הינה של שוברי מבצע. ספקי השירותים ו/או המוצרים הינם האחראים הבלעדיים כלפי הלקוחות בכל הקשור לטיב ואיכות המוצר ו/או השירות. האתר מנוהל ומתופעל  על ידי סוכנות פרסום "100 חברים"  (להלן: "מנהלי האתר").

הגדרות:
1."גולשים"- כל אדם המבצע פעילות באתר, כגון:הרשמה לרשימת תפוצה, צפייה בתוכן,רכישת שוברי מבצע ועוד.
2."ספקים"- העסקים אשר מציעים שירותים ו/או מוצרים  לקהל הגולשים באתר.
3."מוצרים"- המוצרים ו/או השירותים אותם יציעו הספקים למכירה לגולשים במסגרת האתר.

1. כללי:
1.1  תנאי מוקדם לתוקף מימוש שוברי המבצע הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
1.2  הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין האתר , לכל דבר ועניין.
1.3  הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים .
1.4  גלישה בחנות ו/או רכישת שוברי מבצע, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לחלק ו/או לכל תנאי תקנון זה ,הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
1.5 רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את מנהלי האתר או מי מטעמם כלפי מבצעי הפעולות באתר.
1.6  מנהלי האתר שומרים על זכותם לשנות תקנון זה מעת לעת. שינויים אלה יחולו אך ורק על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.
1.7  מנהלי האתר ומי מטעמה אינם מהווים מוכרים ו/או ספקים של המוצרים המוצעים למכירה באמצעות שוברי מבצע המוצעים באתר. המוצרים המוצעים למכירה מוצעים על ידי הספקים בלבד. מנהלי האתר מעמידים לרשות הספקים את האתר ככלי לפרסום ושיווק מוצריהם ו/או שירותיהם לגולשים. אין מנהלי האתר או מי מטעמם מהווים ספקים בשום מקרה ואינם אחראים על המוצרים הנמכרים במסגרת האתר.
1.8 תקנון זה מנוסח בלשון זכר אך הוא מתייחס בוודאי גם לנשים.
 
 2.  הצגת המוצרים המוצעים למכירה באתר:
2.1  התמונות באתר הינן להמחשה בלבד. התמונות באתר סופקו על ידי הספק/ים  וייתכנו הבדלים בין התמונה למוצר ו/או השירות בפועל.
2.2  מנהלי האתר או מי מטעם אינם מפקחים על נכונות המידע ועל שינויים שעלולים להתרחש מעת לעת. האחריות הבלעדית למידע המוצג באתר הינה כולה על הספקים לרבות תאור ומחיר המוצר לפני ההנחה.
2.3  מנהלי האתר ממליצים לגולשים לבדוק את מחיר המוצר המוצע וכן את מחיר השוק עבור מוצרים דומים טרם ביצוע רכישה באתר.
2.4  אין מנהלי האתר או מי מטעמם אחראים על מידע המסופק באתרים אחרים המקושרים לאתר בצורה של קישור ישיר או עקיף ובכלל זה למידע המתפרסם בהם, המתעדכן בהם או כל פרט אחר המופיע בהם והקשור עמם. כמו כן מנהלי האתר או מי מטעמם לא יהיו אחראים לנזק שיגרם, בין בצורה ישירה ובין בצורה עקיפה לגולשים כתוצאה משימוש שעשו במידע המופיע באתרים הקשורים לאתר.

3.  מכירות באתר:
3.1  רשאי להשתתף גולש אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו דואר אלקטרוני ברשת פעיל, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי ישראלי בתוקף.
3.2  קיומה של מכירה עשוי להיות מותנה במינימום של לקוחות שירכשו אותה והכל כפי שיפורסם באתר. במקרה שבו מכירה לא תגיע למינימום לקוחות הנדרש, יהיו מנהלי האתר רשאים לבטל העסקה והלקוחות אשר נרשמו לא יחויבו בגינה. במקרה של ביטול מכירה כאמור לא תהיה למי מהלקוחות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא.
3.3 לכל מוצר ו/או שירות  שימכר באתר יופיע תיאור המוצר, מחיר המחירון שלו ומחיר המבצע. מידע זה מסופק ע"י הספקים והוא באחריותם הבלעדי של הספקים.למצר ו/או  שרות מסוים יופיע גם הבונוס/מענק. הבונוס יוענק לגולש שרשום במערכת של האתר באישורו של ספק כמענק עבור סגירת עסקה אם גלש אחר שמופיע אצלו בחברים. מידע על מוצר / שירות בקהילה עובר דרך אתר האינטרנט של החברה תוך שימוש בערוצי רשתות חברתיות כמו פייסבוק, טווייטר, הרשתות חברתיות בשפה רוסית. על ידי מערכת מורכבת של השתתפות ברווחים אתר יכול לשייך כל המלצה של הגולש ברשתות חברתיות ובאת הרשמה לאתר להוסיף גולש לרשימת חברים

הבהרה:. מערכת של האתר יכולה לזהות המלצה ראשונה ולשייך את הגולש לקבוצת חברים הנכונה. המלצה ראשונה קובעת לאיזה קבוצת חברים ישתייך גולש בעת ההרשמה.
3.4 מנהלי האתר או מי מטעמם שומרים לעצמם את הזכות לקבוע גובהו של הבונוס מעת לעת בשרשרת בונוסים של החברים. נכון להיום בין 5% ל 10% גובהו הבונוס של החבר.
3.5 מחיר המוצר ו/או השירות הינו המחיר המוצע על ידי הספקים. מחירים אלה אינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר בשוק ובאחריות הגולשים לבדוק את גובהו של מחיר זה ביחס לקיים בשוק.
3.6 ביצוע רכישה תחשב מהרגע שהוכנסו פרטי ההרשמה ופרטי כרטיס האשראי ותעודת הזהות וכן אישור קריאת תקנון זה.
3.7 מנהלי האתר או מי מטעמם שומרים לעצמם את הזכות לבטל מכירה והענקת בונוסים במקרים הבאים:
התרחשה תקלה טכנית שגרמה להצגת מידע מוטעה אודות פרטי המוצר ו/או הרכישה, חלה טעות אנוש בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה, במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת מנהלי האתר או מי מטעמם את המשך המכירה או ביצועה או הוצאתה לפועל. במקרה שכזה תישלח לנרשמים הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני. מנהלי האתר או מי מטעמם לא ישאו באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר של המשתתף, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתתף בעת רישומו האלקטרוני שגויה או במקרה של תקלה טכנית. יובהר בזאת כי לא ישאו מנהלי האתר או מי מטעמם או הספקים באחריות כלשהי בגין ביטול המכירה והענקת בונוסים מפאת הסיבות המוזכרות לעיל ולא יזכו ו/או ישפו את הגולשים בגין ביטול זה בשום מקרה.

4.  אספקת המוצרים המוצעים למכירה באתר:
4.1 אספקת המוצרים המוצעים במכירה תתבצע כפי שיתואר בתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.
4.2 אספקת המוצרים תבוצע על ידי הספקים או מי מטעמם ובאחריותם הבלעדית בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר  וכפי שמתואר בתקנון זה.

5.  ביטולי עסקה:
5.1 ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן: החוק).
5.2 בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ''א-1981 (''חוק הגנת הצרכן'') רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל או מקבלת מסמך הגילוי ( המאוחר מביניהם) ולגבי שירות – בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימי עבודה קודם למועד בו השירות אמור להינתן ובמקרה של הזמנת שרותי הארחה, חופש או בילוי, עד שבעה ימי עבודה קודם למועד שנקבע למתן השירות.
5.3 ביטול העסקה באתר יעשה באמצעות הדואר ובדואר אלקטרוני  ויכלול את פרטי  הגולש כולל ת.ז. ואת פרטי הרכישה. ביטול העסקה תבטל גםהענקת בונוסים.
5.4  זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:
       5.4.1  לגבי ''טובין פסידים'' כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.
       5.4.2  לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ''ה-1995.
       5.4.3  טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
       5.4.4  טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.
5.5  באשר לדמי ביטול - בעסקת מכר מרחוק במידה והצרכן פשוט החליט כי -ברצונו לבטל את העסקה, החברה רשאית לגבות דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם בלבד בנוסף להוצאות שנגרמו לאתר (כפי שקבוע בחוק) בגין ביטול העסקה על סך 6 ש"ח.
5.6  דמי הביטול עשויים להיגבות על ידי הספקים או על ידי מנהלי האתר או מי מטעמם. בכל מקרה של ויתור על גביית דמי הביטול על ידי אחד מאלה, יהא השני זכאי לגבותם, ואין בויתור על גביית דמי הביטול מצד אחד מהם כדי לפגוע בזכות השני לגבותם, בכפוף לכך שלא ייווצר כפל חיוב. רק במקרה בו הן הספק והן מנהלי האתר או מי מטעמם יוותרו על גביית דמי הביטול, לא יחויב הצרכן בדמי ביטול.
5.7  במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי הספק, לא יחוייב הגולש בדמי ביטול כלשהם. אם סופק המוצר לזוכה , חלה חובת החזרת המוצר אל הספק, על הלקוח . מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא ובצרוף חשבונית מקור.
5.8 במקרה של ביטול עסקה מעבר ל-14 (ביטל של עסקה מעבר ל-14 יום הקבועים בחוק מתאפשר במקרים מיוחדים על פי שיקול דעת חברת "ישראדילס מדיה בע"מ - מפעילת אתר deal4all.co.il) יום הקבועים בחוק החברה תגבה דמי ביטול בסך 25% מערך העסקה. 

 
6. אחריות האתר: 
6.1 מנהלי האתר או מי מטעמם אינם מהווים ספקים בשום צורה שהיא באתר ובכלל זה, מנהלי האתר או מי מטעמם אינם מייבאים, מייצרים, משווקים, מוכרים או מספקים את המוצרים אשר יוצעו באתר ועל כן אינה נושאת בין במישרין או בין בעקיפין באחריות כלשהי כלפי המוצרים, ובכלל זה כלפי טיבם, תקינותם, התאמתם לצרכים ספציפיים של הגולשים ו/או מפרטם הטכני.
6.2 המוצרים המוצגים באתר הינם באחריות הספקים, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד מנהלי האתר או מי מטעמם לגבי אופי המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו''ב.
6.3 מנהלי האתר או מי מטעמם מתחייבים לעשות ככל שביכולתם כדי לשמור על פעילותו השוטפת והתקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות בו אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.
6.4 מנהלי האתר או מי מטעמם לא ישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי הספקים או כל גורם אחר שאינו בשליטה מלאה של מנהלי האתר או מי מטעמם.
6.5 במידה ויש באתר קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט שאינם בבעלות האתר (לרבות קישורים למודעות פרסומת ומידע מסחרי של צדדים שלישיים) ויימצא שהמידע והתכנים המתפרסמים באתרים אלה אינם הולמים את צורכיכם, או שאתם מתנגדים לתוכנם, או סבורים כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים:
     6.5.1 מנהלי האתר  אינם  אחראים  לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה.
     6.5.2 למנהלי האתר אין אפשרות לקבוע עד כמה המידע באתרים אלה מהימן (אם בכלל), שלם, מדויק או עדכני. ההסתמכות על מידע זה תעשה על אחריותכם בלבד.
    6.5.3 מנהלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לכם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע בשירותים או באתרי אינטרנט, שמפעילים צדדים שלישיים ואשר אליהם תגיע באמצעות קישורים מאתר זה.
    6.5.4 מנהלי האתר אינם מתחייבים כי כל הקישורים ('לינקים') שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אתכם לאתר אינטרנט פעיל.
6.6 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהלי האתר או מי מטעמם לא יהיו אחראיים בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם עקב שימוש באתר.

7. מדיניות הגנת פרטיות באתר:
7.1 המחויבות שלנו להגנת הפרטיות:
הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.
7.2 מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרות מנהלי האתר או מי מטעמם להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למערכות או חשיפת המידע שנאגר בידי מבצעי פעולות זדוניות.
7.3 המידע שאנו אוספים בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, נדרש מידע כמפורט:
שם, ת.ז., כתובת, דוא"ל, טלפון וכדומה. אנו לא אוספים מספר כרטיס אשראי.
7.4 לעיתים ניתן לרשום מידע הרלוונטי לאדם אחר, למשל, כשמזמינים מתנה לאדם אחר,  רושמים לגביו שם, ת.ז., דוא"ל, כתובת, טלפון וכדו'.
7.5 מה אנחנו עושים עם המידע:
במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הלקוח, הוצאת חשבונית מס קבלה וכדו').
המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי).
מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד
במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר ןלשם שליחת דיוור ישיר אליכם אך לא לכל מטרה אחרת, כמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.
7.6 אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף אתה מוזמן לידע אותנו בדבר רצונך זה ונפעל בהתאם. בכל מקרה לא נעשה שימוש בפרטים שלך לצורך זה אלא אם בקשת זאת מפורשות.
7.7 כמובן שאיננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק, אלא לביצוע התשלום, ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה.
7.8 המחויבות שלנו לאבטחת מידע:
אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. אנו שומרים על המידע מעודכן, ומוודאים שימוש נכון בנתונים. יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר.

8. דין ושיפוט:
8.1 הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת תהיה לבתי המשפט של מחוז הצפון הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

הרשמה לחדשות ועידכונים
אימייל:
מובילים בתחרות הבונוסים
Alina Кляйн - סה''כ מענקים : 6240.00 Igor Vesnushkin - סה''כ מענקים : 3015.00 Michael  Zur - סה''כ מענקים : 100.00 Mike Haifa - סה''כ מענקים : 50.00 Meir Maadan - סה''כ מענקים : 31.00 Igorek Israel - סה''כ מענקים : 20.00 Ольга Пересецкая - סה''כ מענקים : 20.00 Marina Fuks - סה''כ מענקים : 20.00